Szczyt Ślęży - schronisko

Szczyt Ślęży - schronisko
Szczyt Ślęży - schronisko Wysłana 28.08.1910 roku.