Sobótka - hotel i restauracja "Pod Złotym Krzyżem"

Sobótka - hotel i restauracja "Pod Złotym Krzyżem"
Sobótka - hotel i restauracja "Pod Złotym Krzyżem" Po wojnie mieściła się tam gospoda "Ślężanka", obecnie Przychodnia Rodzinna.